Uczeń

Drogi Uczniu,

 

     przed Tobą ważna decyzja dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Do jakiej szkoły iść?, Jaki zawód wybrać? – to pytania, które zapewne nie raz już słyszałeś. Może już masz na nie odpowiedź, a może jeszcze miotasz się, masz sporo wątpliwości. Pragnę wyjść Ci z pomocą.

   Na tej stronie umieszczać będę informacje bądź linki do stron, które będą Ci pomocne w wyborze ścieżki edukacyjnej.

      Co warto wziąć pod uwagę, aby w miarę możliwości podjąć, jak najlepszą decyzję. Na początku:

 

A) poznaj siebie – zawód powinien pasować do Twoich zainteresowań, zdolności, preferowanych wartości. Weź pod uwagę swój stan zdrowia. Jeśli jesteś pod opieką jakiejś specjalistycznej poradni, to zapytaj lekarza, czy nie ma przeciwwskazań do wykonywania zawodu, który sobie wymarzyłeś.

W Internecie możesz znaleźć testy służącego do tego, aby spróbować samodzielnie określić swoje predyspozycje, np.:

 

B)  znajdź i poznaj zawodyto kolejny krok w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. Bazę informacji o konkretnych zawodach możesz znaleźć na stronie internetowej: http://www.doradztwozawodowe.koweziu.edu.pl/index.php?option=com_koweziu&template=informator  lub na stronie www.psz.praca.gov.pl w zakładce Rynek pracy – klasyfikacja zawodów i specjalności,

 

C) wybierz szkołętaką szkołę ponadgimnazjalną, która umożliwi Ci zdobycie kwalifikacji zawodowych, na których Ci zależy i które będą adekwatne do Twoich możliwości, potrzeb i oczekiwań. Wybierać możesz spośród 3 typów szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum i zasadniczą szkołą zawodową.

   Liceum ogólnokształcące (LO) jest dobrym miejscem dla Ciebie, jeśli jeszcze nie masz sprecyzowanych planów dotyczących dalszej nauki i wyboru zawodu lub zamierzasz kontynuować naukę na studiach wyższych. Nauka w LO trwa 3 lata (wyjątek: 4-letnie liceum plastyczne). Wybierając szkołę musisz zastanowić się, jakich przedmiotów szkolnych chcesz się uczyć w większej liczbie godzin, ponieważ oddziały tworzone są w oparciu o przedmioty rozszerzone przygotowujące ucznia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu. Mając zdany egzamin maturalny możesz podjąć naukę na studiach wyższych na terenie całego kraju i za granicą. Pamiętaj jednak, że po LO nie masz żadnych kwalifikacji zawodowych, konieczne jest więc podjecie dalszej  nauki w szkole policealnej lub na studiach wyższych.

   Technikum jest odpowiednim miejscem dla Ciebie, jeśli wiesz co Cię interesuje i wybrałeś już zawód w jakim chciałbyś pracować. Nauka w technik trwa 4 lata. Równolegle uczysz się przedmiotów ogólnokształcących przygotowujących Cię do egzaminu maturalnego i przedmiotów zawodowych na poziomie teorii i praktyki. Na koniec nauki w technikum możesz przystąpić do egzaminu maturalnego oraz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wybierając technik masz pewność, ze po jego ukończeniu będziesz miał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Techniku zapewnia dobre przygotowanie do wyższych studiów technicznych, np. na politechnikach.

   Zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) obejmuje 3 lata nauki. Ucząc się w ZSZ zdobędziesz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową. Naukę zawodu w praktyce możesz odbywać na warsztatach szkolnych, w Centrach Kształcenia Praktycznego, w zakładach pracy. Po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie praktycznym będziesz mógł podjąć pracę w wyuczonym zawodzie. Możesz również kontynuować naukę w liceum dla dorosłych i przystąpić tam do egzaminu maturalnego. Po zdaniu matury i otrzymaniu świadectwa dojrzałości możesz podjąć naukę na studiach wyższych.   

   Informacje o szkołach znajdziesz również na stronach:

 

   Życzę Ci właściwego wyboru ścieżki kształceniaJ

 

Odwiedzający

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.