Informacje o patronie

 

Bądźcie światłem, które świeci

w mrokach obojętności i egoizmu…”

 

Karol Józef Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. Był drugim synem Karola i Emilii z Kaczorowskich.

JP1    JP2

Pierwsze lata życia młodego Karola naznaczyła tragedia. Najpierw zmarła ukochana matka w 1929 r., a trzy lata później starszy brat Edmund, lekarz. Jego ojciec, oficer, zmarł w 1941 r.

W wieku 9 lat Karol przyjął Pierwszą Komunię Świętą,

JP3

a gdy miał 18 lat sakrament bierzmowania. Po maturze w 1938 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od 1942 r., czując powołanie kapłańskie, uczęszczał na wykłady podziemnego seminarium zorganizowanego przez arcybiskupa Krakowa, kardynała Adama Stefana Sapiehę. Równocześnie był jednym z założycieli tajnego Teatru Rapsodycznego.

Po wojnie kontynuował studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie przyjął 1 listopada 1946 r.

Następnie został wysłany przez kardynała Sapiehę do Rzymu, gdzie uzyskał doktorat z teologii (1948 r.), pisząc pracę na temat wiary w działach świętego Jana od Krzyża. Podczas studiów rzymskich w okresie wakacji pracował duszpastersko wśród Polonii mieszkającej we Francji, Belgii i Holandii.

Do Polski wrócił w 1948 r. i został wikarym w parafii w Niegowici, niedaleko Krakowa, a następnie w parafii świętego Floriana w Krakowie. Był duszpasterzem studentów od 1951 r., gdy podjął swoje studia filozoficzno - teologiczne. W 1953 r. habilitował się na Uniwersytecie Jagiellońskim pracą: Próba opracowania etyki chrześcijańskiej według systemu Maxa Schelera. Został wykładowcą teologii moralnej i etyki w seminarium krakowskim i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym Ombri i biskupem pomocniczym w Krakowie. Sakrę biskupią przyjął 28 września 1958 r. w katedrze wawelskiej z rąk arcybiskupa Eugeniusza Baziaka.

13 stycznia 1964 r. został mianowany arcybiskupem Krakowa przez Pawła VI, a 26 czerwca 1967 r. kardynałem.

Brał udział w Soborze Watykańskim II (1962 - 1965) i wniósł znaczący wkład w powstanie Konstytucji Gaudium et spes. Kardynał Wojtyła uczestniczył także w 5 synodach biskupów zwołanych przed jego pontyfikatem.

Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w 1978 r. Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 18:44. Jan Paweł II był 264 papieżem (263 następcą świętego Piotra).

JP6

W czasie swojego pontyfikatu Jan Paweł II odbył 146 podróży apostolskich na terenie Włoch. Jako biskup Rzymu odwiedził 317 z 333 parafii rzymskich. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne, będące wyrazem stałej troski Następcy Piotra o cały Kościół.

JP9

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na placu Św. Piotra w Rzymie o godzinie 17.19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę.

JP7

Wśród najważniejszych dokumentów trzeba wyliczyć: 14 encyklik, 15 adhortacji apostolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Napisał też 5 książek: Przekroczyć próg nadziei (październik 1994 rok), Dar i Tajemnica: w pięćdziesiątą rocznicę mojego kapłaństwa (listopad 1996), Tryptyk rzymski, Medytacje w formie poezji (marzec 2003), Powstańcie, idźmy (maj 2004) oraz Pamięć i tożsamość (luty 2005).

Ojciec Święty przewodniczył 147 ceremoniom beatyfikacyjnym, w czasie których ogłosił 1338 błogosławionych (w tym 154 Polaków) i 51 uroczystościom kanonizacyjnym ogłaszając 482 świętych (w tym 9 Polaków oraz 2 świętych związanych z Polską). Przewodniczył 9 konsystorzom i mianował 231 kardynałów (jednego in pectore), w tym 10 Polaków. Przewodniczył też 6 zebraniom plenarnym Kolegium Kardynalskiego.

Jp11

W trakcie swojego pontyfikatu zwołał 15 synodów biskupów: 6 synodów generalnych zwyczajnych (1980, 1983, 1987, 1990; 1994 i 2001), jeden synod generalny nadzwyczajny (1985) i 8 synodów specjalnych (1980, 1991, 1994, 1995, 1997, 1998 [2] i 1999).

Żaden z papieży nie spotkał się z tyloma osobami w trakcie środowych audiencji generalnych (blisko 1200), w których uczestniczyło prawie 18 milionów pielgrzymów, nie licząc audiencji prywatnych i ceremonii religijnych. Tylko w trakcie Jubileuszu Roku 2000 spotkał się z 8 milionami wiernych. Do tego dochodzą miliony wiernych w trakcie pielgrzymek, które odbył na całym świecie.

JP10    Jp8 

Przyjął głowy państw w trakcie 38 wizyt oficjalnych oraz udzielił 738 audiencji i spotkań z głowami państw, odbył 246 audiencje i spotkania z premierami państw.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku.

JP5

Od początku lat 90-tych cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. Nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża zapoczątkowane było grypą oraz zabiegiem tracheotomii.

Jp4

Odwiedzający

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.